Usługi osuszania prowadzimy w całej Polsce.

Telefon Alarmowy +48 530 610 610

RODO Condensa

Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA informuje, że :

 1. Administrator Danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA przy ul. Bartyckiej 175 lok.P.3, 00-716 Warszawa.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą w celu

 1. Zawarcia umowy i wykonania umowy  ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
 2. Realizacji obowiązku prawnego wynikającego z prawa podatkowego 
 3. Obsługowym- bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu spółki ( podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)
 4. Archiwalnym ( dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu spółki – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)
 5. Prowadzenia windykacji należnych spółce roszczeń co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu spółki  ( podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)
 6. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu spółki  ( podstawa z art. 6 ust.1 lit.f RODO)

 

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych , ale cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przez Państwa przed jej wycofaniem.

 

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe wynikające z zawartej z CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA umowy przetwarzane będą przez okres trwania umowy a następnie przez okres w którym ujawnić mogą się roszczenia z niej wynikające.

 

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartej z CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA umowy mogą zostać przekazane:

 1. Podwykonawcom CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA – podmiotom przetwarzającym oraz innym odbiorcom czyli podmiotom z którymi spółka współpracuje celem właściwego wykonania usługi tj. firmy kurierskie, poczta, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do :

 1. Dostępu do Państwa danych 
 2. Sprostowania, poprawiania Państwa danych
 3. Usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 4. Przenoszenia danych
 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy ze spółką i realizacji usługi przez CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA